Ismered Őt?

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet”

Lukács evangéliuma 19:10

Isten mindenkit meg akar menteni!

Isten szeret, és azt szeretné, ha békességet tapasztalnál és teljes életet tudnál élni.

A Biblia az mondja: “Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16)

Ez egy ajándék

Az Istennel való békesség nem automatikus, mert mi emberek természetünkből fakadóan el vagyunk választva Istentől. A Biblia ezt így fogalmazza meg: “Mert mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten dicsőségének.” (Pál levele a rómaiakhoz, 3:23). A bűn, a mi bűneink választ el minket Istentől. Erkölcsösség, jó cselekedetek, vallásosság, ezekről sokan azt gondolják, ezek azok, amelyek segítenek eltüntetni az Isten és közöttünk levő szakadékot. De csak Isten szeretete tudja áthidalni a közöttünk és Isten között levő távolságot. Ő kifizette a bűneink árát. Azt mondja a Biblia: “Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” (1Péter 2:24)

Áthaladhatsz ezen a hídon Istenhez, ha hiszel Jézus Krisztusban, és elfogadod őt személyes Megváltódnak. A Biblia szerint: “Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Pál levele a rómaiakhoz, 10:13). Mit jelent üdvözülni? Azt, hogy a szakadék közötted és Isten között eltűnt. Isten megváltott az  örökké tartó büntetéstől, amit a bűneink miatt megérdemelnénk. Ez sokkal, de sokkal rosszabb állapot, mint a halál. Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen: “A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Pál levele a rómaiakhoz, 6:23).

Négy dolgot kell megtenned, ha el akarod fogadni Jézus Krisztust személyes Megváltódul:

Hasonlóképpen imádkozzál:

“Úr Jézus, megvallom, hogy bűnös vagyok. Hiszem, hogy meghaltál a bűneimért. KINYITOM ELŐTTED A szívem és az életem ajtaját. Befogadlak, mint személyes Uramat és Megváltómat. Kérem a Te erődet, hogy elfordulhassak a bűneimtől. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és megváltottál engem. Ámen”