Kik Vagyunk?

“Veled van Istened, az ÚR, Ő erős, és megsegít.”

Zofóniás 3:17

Rólunk

Golgota Gyülekezet

A Sopron Golgota Gyülekezet célja keresni az elveszetteket, bemutatni nekik Isten szeretetét, elvezetni őket Krisztussal való személyes kapcsolat felé, és “felkészíteni a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére”.

Alapvető hitvallásunk

Egy evangéliumi keresztény közösség vagyunk, nagy hangsúlyt helyezve a tanításra: a Bibliát tanítjuk fejezetről fejezetre, versről versre. Minden vasárnap délelőtt és szerda este megpróbáljuk felfedezni az élet nehéz kérdéseit, és alkalmazni Isten iránymutatását, mint az Ő igéjének hű sáfárai. A Soproni Golgota Gyülekezetben a hagyományok igáját levetjük, és helyette Jézus igáját vesszük fel, mert az Ő igája jobb. A Biblia rendszeres tanulmányozása során egyre jobban hasonlítunk Istenre. A lényeg nem abban van, mi hogyan nézünk ki, hanem Őbenne, akihez hasonlítani szeretnénk. Nem a gyülekezeti tagok száma, hanem a gyülekezeti tagok hite teszi ki a gyülekezetet. Szeretnél Te is csatlakozni, ehhez a kalandos hitbeli utazáshoz?

Hisszük, hogy a Bibliát Isten ihlette, és ez Isten Igéje. Csatlakozz Te is, tanulmányozzuk és éljük is meg Isten Igéjét. Az énekeink modernek, maiak, öltözködésünk hétköznapi, mindenki szívesen látunk bármilyen ruhában is érzi jól magát.

Be szeretnénk tölteni Urunk parancsát, amit megtalálunk a nagy parancsolatban (Máté 22:37-39 és Máté 29:19-20). Hisszük, hogy az egészséges gyülekezetnek helyes táplálkozásra van szüksége, ezért tanulmányozzuk a Bibliát szisztematikusan versről versre. Annak alkalmazása, amit olvastunk és tanultunk tud elvezetni minket Isten dicsőítéséhez és egymás szolgálatához.

A Golgota Gyülekezetek nem más, mint hívők közössége az Úr Jézus Krisztusban. Legfőbb vágyunk Krisztus megismerése és hogy a Szentlélek ereje által egyre jobban hasonlítsunk Rá. Felekezetek közötti közösség vagyunk, de nem kívánjuk kritizálni és ellenezni a felekezeteket.

Hogyan éljük meg a hitünket?

Hisszük, hogy a keresztény közösség egyetlen és igazi alapja Krisztus (agapé) szeretete, amely nagyobb bármilyen közöttünk levő különbözőségnél, és amely nélkül nem hívhatjuk keresztényeknek magunkat.

Hisszük, hogy Istent lélekben kell imádni, ezért a dicsőítésünk során rugalmasak vagyunk, és engedjük a Szentlélek vezetését.

Hisszük, hogy a dicsőítésnek inspirálónak kell lennie, ezért hangszereket is használunk a dicsőítés során.

Hisszük, hogy értelemmel kell dicsőíteni, ezért helyezünk nagy súlyt alkalmaink során Isten Igéjének a tanítására, hogy vezessen minket, hogy dicsérjük őt. Úgy tanítjuk az Igét, hogy az tanítás alkalmazható legyen egyéni életünkre, nagyobb Krisztusban levő érettségre vezessen minket.

Hisszük, hogy a Biblia kijelenti, hogy Isten a lelki ajándékokat a Gyülekezet táplálására adta, és szeretetben kell használni őket. Hisszük, hogy a szeretet nagyobb, mint a legtöbb lelki ajándék, és szeretet nélkül mindenféle lelki ajándék hiábavaló. Az alkalmaink során hangsúlyozzuk Istennel való személyes kapcsolatot mind a dicsőítés, ima és a tanítás során

Hisszük, hogy a gyülekezet vezetése egyszerű kell, hogy legyen, nem pedig komplikált bürokrácia, és a Szentlélek vezetését kell keresnünk.