Élni másokért

“Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Márk evangéliuma 12:31

Mit Teszünk?

Törődjünk felebarátainkkal is

Jézus arra hívott el bennünket, hogy a bennünk levő hitet lássák mások is. A megtérés nem az út vége, hanem a kezdete. Noha nem a cselekedeteink üdvözítenek minket, ha nincsenek hitből fakadó tetteink, akkor a hitünk mit sem ér.

Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben, a városunkban építő módon járuljunk hozzá embertársaink, felebarátaink életéhez. 

Segítsük, akiknek segítségre van szükségük, és bátorítsuk, akiknek bátorításra van szükségük.

Szolgálataink

Mutasd meg a hitedet a cselekedeteidből

Pszichiátriai Betegek Otthona - ÁGFALVA

Hetente látogatjuk a pszichiátriai betegek otthonát a metodista közösséggel együtt, ahol bibliaórát tartunk, imádkozunk velük, és énekelünk. Minden harmadik vasárnap pedig a két közösség istentisztelettel szolgál a bentlakóknak.

“Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk” Róma, 15:1

IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA - SOPRON

Sopronban több idősklub is működik, ahol az intézmény fő célja szerint az időskorúak nappali ellátásával foglalkozik. Havonta látogatjuk meg az idősklubot, hogy beszélgessünk, énekeljünk az időseknek és az idősekkel, és beszéljünk Isten igéjéről.

“Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.” Péld. 16:31

Gyerekotthon - Harka, Sopron

A soproni és Sopron környéki gyerekotthonokat rendszeresen látogatjuk, énekekkel, játékokkal, programokkal próbáljuk szórakoztatni őket, és elmondani az evangéliumot. Sokszor megyünk fiatal bibliaiskolásokkal, akik korban még közelebb állnak a gyerekekhez, hogy a kapcsolat kialakítása könnyebb legyen.

“Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.” Máté 19:14

BÖRTÖNMISSZIÓ - SOPRONKŐHIDA

Célunk, hogy többet el tudjunk menni a városban működő börtönmisszióval, hogy a börtönben ülő rabok is hallhassák az evangéliumot, megtalálhassák a Megváltót.

“Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg” Máté 15:40