Sopron Golgota white logo(1)

Hogyan térhetek meg?

A megtérés egy személyes és szellemi döntés, amely során az egyén elfordul a bűntől és Istenhez fordul. A Biblia számos igeverset tartalmaz a megtérésről és az üdvösségről, amelyek segíthetnek megérteni ezt a folyamatot és támogathatják a megtérési döntést. Itt van néhány idézet és lépés, amelyek segíthetnek a megtérésben:

1. Felismerés: Először is, fontos felismerni, hogy mindannyian bűnösek vagyunk és szükségünk van üdvösségre.

„Mert mindannyian vétkeztünk, és elvesztettük Isten dicsőségét.” (Róma 3:23)

2. Bűnbánat: A megtéréshez hozzátartozik a bűnbánat, vagyis az őszinte sajnálat és az elhatározás, hogy megváltoztatjuk az életünket.

„Bűnbánatot kell tartanunk és megtérnünk, hogy a bűneink bocsánatot nyerjenek.” (Cselekedetek 3:19)

3. Hit Krisztusban: A megtérés során elfogadjuk Jézus Krisztust személyes Megváltónkként és Úrként.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

4. Imádkozás: Imádkozz és fejezd ki Isten felé szándékodat és hűségedet.

„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10:13)

5. Elfogadás: Fogadd el az Istentől jövő kegyelmet és bocsánatot.

„Ha pedig megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1 János 1:9)

6. Követés: Kövesd Jézust az életedben, tanulj Tőle és élj úgy, ahogyan Ő tanította.

„Ő pedig azt mondta nekik: Kövessetek engem!” (Máté 4:19)

A fenti igék segíthetnek megérteni a megtérés alapelveit, és elindítani ezt a személyes döntést. Az igazi megtérés egy folyamat, és fontos folyamatosan építeni a kapcsolatot Istennel és hit által élvezni az üdvösség ajándékát.

Fedezd fel a hitet és élvezd a közösséget!