Sopron Golgota white logo(1)

Miben Hiszünk

Golgota nem rendelkezik hivatalos hitvallással, mint például más egyházak vagy vallási csoportok. Az alapvető hitünket a Bibliában található tanítások alapján fogalmazzuk meg, és általában az evangéliumi kereszténység alapelveit követjük. A Golgota gyülekezetek központi tanításai és szemlélete nagy hangsúlyt helyeznek a Bibliára és a Biblia tanításainak hűséges követésére.

Itt vannak néhány kulcsfontosságú bibliai hivatkozások és témák, amelyekre a Golgota gyülekezetek gyakran támaszkodnak:

1. Bibliaközpontúság: A Golgota hangsúlyozza a Biblia szentírásként való elfogadását és az abból való tanítások megtartását. (2 Timóteus 3:16-17)

2. Isten szeretete* A Golgota hangsúlyozza Isten szeretetét és kegyelmét a hiten keresztül. (János 3:16; Efezus 2:8-9)

3. Kereszténység egyszerűsége: A Golgota hívei azt vallják, hogy a kereszténység alapelvei egyszerűek, és azokat mindenki megértheti és követheti. (Máté 18:3)

4. Tanítás és evangélizáció: A Golgota fontosnak tartja a tanítást és az evangélizációt, hogy másokat is Jézus Krisztusba vezessenek. (Máté 28:19-20)

5. Imádság és közösség: Az imádság és a közösség megerősítése a hívők számára a Golgota gyülekezetek életének fontos része. (Apostolok Cselekedetei 2:42)

Fontos megérteni, hogy a Golgota gyülekezetek viszonylag decentralizáltak, és az egyes gyülekezetek vezetői és lelkészei széleskörűen értelmezhetik ezeket a tanításokat a helyi közösségeik saját igényeinek megfelelően. Mindenesetre a fenti bibliai elvek és hivatkozások az alapvető irányvonalat jelentik a Golgota vallási tanításában és gyakorlatában.

Fedezd fel a hitet,és a közösséget:
Szeretettel vérunk